Diferența cheie - AFLP vs RFLP

Studiile ADN au o importanță imensă în înțelegerea și determinarea relațiilor filogenetice, diagnosticarea bolilor genetice și cartografierea genomului organismului. Mai multe tehnici asociate cu analiza ADN-ului sunt de asemenea utilizate pentru identificarea unei gene specifice sau a unei secvențe de ADN într-un bazin de ADN necunoscut. Sunt cunoscuți sub numele de markeri moleculari. Polimorfismul lungimii amplificate (AFLP) și lungimea fragmentului de restricție Polimorfismul (RFLP) sunt doi astfel de markeri moleculari (metode) dezvoltate în biologia moleculară pentru a detecta variația genetică între organisme. Ambele metode sunt la fel de importante și prezintă avantaje și dezavantaje. Diferența cheie între AFLP și RFLP este că AFLP implică amplificarea selectivă a PCR a ADN-ului digerat, în timp ce RFLP nu implică amplificarea selectivă a PCR a fragmentelor de ADN.

CUPRINS 1. Prezentare generală și diferență cheie 2. Ce este AFLP 3. Ce este RFLP 4. Comparație cot la cot - AFLP vs RFLP 5. Rezumat

Ce este AFLP?

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) este un instrument important în biologia moleculară și este utilizat pe scară largă în analiza variațiilor genetice. AFLP se bazează pe amplificarea specifică PCR a ADN-ului genomic fragmentat și detectarea polimorfismului prin autoradiografii prin electroforeză pe gel. AFLP contribuie pe scară largă la identificarea diferențelor genetice la tulpini sau specii strâns legate de diferite regate, inclusiv plante, animale, bacterii și ciuperci. AFLP poate fi efectuat cu cantități mici de probe de ADN necunoscute. Nu necesită cunoștințe prealabile de secvență și proiectare de sonde.

Pașii AFLP


  1. Izolarea ADN-ului Digestia ADN-ului cu endonucleaze de restricție Ligarea fragmentelor de ADN restricționate cu adaptoare Amplificare selectivă a fragmentelor cu situri de restricție specifice Separarea produselor PCR prin electroforeză pe gel Vizualizarea matricei de gel prin autoradiograf

AFLP este o metodă mai sensibilă și reproductibilă care poate fi utilizată la profilarea ADN a mai multor taxoni incluzând ciuperci, bacterii, plante și animale, fără cunoștințe prealabile despre secvențele ADN. Ajută la identificarea unor diferențe ușoare între indivizi din populații, datorită naturii sale extrem de sensibile. AFLP este important și în cartografierea genomului, studiile medico-legale, testarea părinților, genotiparea etc.

Ce este RFLP?

Fragmentul de restricție Lungimea fragmentelor Polimorfismele (RFLPs) este o tehnică care este utilizată pentru a detecta variațiile genetice în secvențele de ADN omolog. Este prima metodă dezvoltată pentru profilarea ADN-ului. Organismele au amprente ADN unice sau profile ADN. RFLP servește ca un instrument important pentru a analiza variația dintre profilurile ADN ale organismelor intraspecifice sau strâns legate, deoarece secvențele omologe au diferite situri de restricție (locații) unice pentru un anumit organism. Când ADN-ul omolog este digerat cu endonucleaze de restricție specifice, va rezulta diferite profiluri de ADN care sunt unice pentru fiecare individ. Prin urmare, principalul acestei metode este depistarea variației genetice între organisme prin restricționarea ADN-ului omolog cu enzime de restricție specifice și analiza polimorfismului de lungime a fragmentului prin electroforeză și blotare pe gel. Modelele de blocare sunt unice pentru fiecare organism și caracterizează genotipurile specifice.

Pașii RFLP

  1. Izolarea unei cantități suficiente de ADN din probe Fragmentarea probelor de ADN cu restricții specifice de endonucleaze în secvență scurtă Separarea fragmentelor rezultate cu lungimi diferite prin electroforeza cu gel de agaroză. Transferul profilului de gel într-o membrană prin sudarea hibridării Hibridizarea membranei cu sonde marcate și analiza polimorfismului lungimii fragmentului în fiecare profil

RFLP este o tehnică foarte importantă în detectarea moștenirii bolii și găsirea riscului de apariție a bolii în rândul membrilor familiei. RFLP este de asemenea frecvent utilizat în cartografierea genomului, identificând infractorii în criminalistică, testarea paternității, etc. RFLP are, de asemenea, câteva limitări. RFLP necesită cunoașterea prealabilă a datelor de secvență pentru a proiecta sonde pentru hibridizare. De asemenea, necesită izolarea unei cantități suficiente de ADN din eșantion pentru a fi analizat, ceea ce este dificil în studiile medico-legale.

Care este diferența dintre AFLP și RFLP?

Rezumat - AFLP vs RFLP

AFLP și RFLP sunt două tehnici utilizate ca markeri genetici pentru evaluarea diversității și evaluarea relațiilor genetice din biologia moleculară. AFLP servește ca o metodă eficientă și sensibilă pentru detectarea polimorfismului genetic între organisme decât RFLP. Cu toate acestea, deși ambele aceste metode au eficiențe diferite în detectarea variațiilor genetice, ele sunt încă utilizate pentru amprenta ADN și diagnosticul bolii.

Referință: `1. Garcia, Antonio AF, Luciana L. Benchimol, Antônia MM Barbosa, Isaias O. Geraldi, Souza Jr. Cláudio L. și Anete P. De Souza. „Comparație de markeri RAPD, RFLP, AFLP și SSR pentru studii de diversitate în linii de rasă de porumb tropical.” Genetică și biologie moleculară. Sociedade Brasileira de Genetică, 2004. Web. 19 martie 2017 2. „Polimorfismul lungimii fragmentului de restricție (RFLP).” Centrul Național de Informații Biotehnologice. Biblioteca Națională de Medicină din SUA, web. 19 martie 2017 3. Masiga DK și Turner CM (2004). Analiza polimorfismului amplificat (de restricție) pe lungime a fragmentului (AFLP). Metode Mol Biol: 270: 173-86. NCBI. Web. 19 martie 2017

Image Courtesy: 1. "ALFP" De Barbarossa la Wikipedia olandeză - Transferat de la nl.wikipedia la Commons. (Domeniu public) prin Commons Wikimedia 2. „Mapare RFLP” de Retama - Lucrare proprie (GFDL) prin Commons Wikimedia