Diferența cheie între adăugarea și reacția de substituție este aceea că reacția de adăugare este o reacție chimică care formează o moleculă mare din două sau mai multe molecule mici, în timp ce reacția de substituție este o reacție chimică în care atomii sau grupurile funcționale înlocuiesc atomii sau grupele funcționale ale moleculă.

Reacțiile chimice sunt modificările materiei prin mijloace chimice. Reacțiile de adăugare sunt reacții de combinație în care se formează molecule mari din combinația de molecule mici. Reacțiile de substituție sunt reacții de înlocuire în care părțile moleculelor înlocuiesc părțile altor molecule. rezultă astfel compuși diferiți.

CUPRINS

1. Prezentare generală și diferență cheie
2. Care este reacția de adăugare
3. Care este reacția de substituție
4. Comparație cot la cot - Reacție de adăugare și de înlocuire în formă tabulară
5. Rezumat

Ce este reacția de adăugare?

Reacțiile de adăugare sunt reacții chimice în care se formează o moleculă mare din două sau mai multe molecule mici. Aici, produsele secundare nu se formează. Prin urmare, este o formă foarte simplă de reacții chimice organice. denumim produsul „adduct”. Aceste reacții sunt limitate la alchene și alchine.

Mai mult, grupările carbonil și grupele imine pot suferi, de asemenea, acest tip de reacții din cauza prezenței duble legături. Reacțiile de adăugare sunt opuse reacțiilor de eliminare. Cele două tipuri principale sunt reacții de adăugare electrofile și reacții de adăugare nucleofile. Când aceste reacții provoacă polimerizări, o numim polimerizare suplimentară.

Care este reacția de substituție?

Reacțiile de substituție sunt reacții chimice în care părțile moleculelor înlocuiesc părțile altor molecule. Aceste părți pot fi fie atom, ioni sau grupuri funcționale. De cele mai multe ori, aceste reacții au loc prin înlocuirea unui grup funcțional al unei molecule cu un alt grup funcțional. Prin urmare, acestea sunt reacții foarte importante în chimia organică.

Există două tipuri de reacții de substituție; și anume, reacții de substituție electrofile și reacții de substituție nucleofile. Mai mult, o altă categorie este și ea; aceasta este reacția de substituție radicală.

Care este diferența dintre adăugare și reacție de substituție?

Reacțiile de adăugare sunt reacții chimice în care se formează o moleculă mare din două sau mai multe molecule mici. Reacțiile de substituție sunt reacții chimice în care părțile moleculelor înlocuiesc părțile altor molecule. Aceasta este diferența principală între reacția de adăugare și de substituție. După cum este prezentat mai jos, există mai multe diferențe asociate între adăugarea și reacția de substituție.

Diferența dintre adăugarea și reacția de înlocuire în formă tabulară

Rezumat - Reacție de adăugare și de substituție

Cele două reacții chimice importante în chimia organică sunt reacțiile de adăugare și reacțiile de substituție. Diferența cheie între reacția de adăugare și de substituție este aceea că o reacție de adăugare este o reacție de combinație în care se formează o moleculă mare din două sau mai multe molecule mici, în timp ce reacțiile de substituție sunt reacții chimice în care atomii sau grupurile funcționale înlocuiesc atomii sau grupurile funcționale ale unei molecule. .

Referinţă:

1. „Reacție de adăugare.” Wikipedia, Fundația Wikimedia, 27 iunie 2018. Disponibil aici
2. Helmenstine, Anne Marie. „Definiția reacției de substituție”. ThoughtCo, ThoughtCo. Disponibil aici

Imagine amabilitate:

1. Reacția de adăugare la etenă By Calvero - Lucrări proprii, (Domeniu public) prin Commons Wikimedia
2.SubstitutionReactionBy V8rik la Wikipedia Wikipedia, (CC BY-SA 3.0) prin Commons Wikimedia