Acil vs Acetil

Există mai multe grupe funcționale în molecule, care sunt utilizate pentru a caracteriza moleculele. Acilul este un astfel de grup funcțional, care poate fi văzut în multe clase de molecule.

acil

O grupare acil are o formulă de RCO. Există o legătură dublă între C și O, iar cealaltă legătură este cu un grup R. Grupele acil se găsesc în esteri, aldehide, cetone, anhidride, amide, cloruri de acid și acizi carboxilici. Prin urmare, cealaltă legătură cu atomul de carbon poate fi de -OH, -NH2, -X, -R, -H etc. Grupul acil este un grup funcțional și, de cele mai multe ori, acest termen se aplică în chimia organică, dar chimie anorganică, de asemenea, putem găsi acest termen. Acizii anorganici precum acidul sulfonic și acidul fosfonic conțin un atom de oxigen, care este dublu legat de un alt atom. În aceste cazuri, se spune că și grupul lor funcțional este o grupare acil. Cu toate acestea, de obicei, gruparea acil este caracterizată de un atom de carbon și oxigen, care este legat printr-o dublă legătură. Identificarea unei grupe acil este ușoară datorită părții C = O. În special în spectroscopia IR, banda de întindere C = O este una dintre cele mai proeminente și o bandă puternică. Vârful C = O apare la frecvențe diferite pentru compuși acilici diferiți, cum ar fi acizii carboxilici, amide, esteri, etc. Prin urmare, acest lucru ajută și la determinarea structurii. În afară de metodele spectroscopice, prin teste chimice simple putem identifica compuși acilici. Urmează câteva dintre acestea, pe care le putem face în laborator.


  • Deoarece acizii carboxilici sunt acizi slabi, testul hârtiei litmus sau testul hârtiei pH pot fi utilizate pentru a identifica acizii carboxilici solubili în apă. Acizii carboxilici insolubili în apă se dizolvă în hidroxid de sodiu apos.

  • Clorurile de acil hidrolizează în apă și dă precipitate cu azotat de argint apos.

  • Anhidridele acide se dizolvă atunci când sunt încălzite scurt cu hidroxid de sodiu apos.

  • Amidele se pot distinge de aminele cu HCl diluat.

  • Esterii și amidele sunt hidrolizate lent când reacționează cu hidroxid de sodiu. Din produsele hidrolizate se poate identifica compusul acil. Esterul produce un ion carboxilat și un alcool, în timp ce amida produce un ion carboxilat și o amină sau amoniac.

Reacțiile de substituție nucleofilă pot avea loc la carbonul acil, deoarece are o ușoară încărcare pozitivă. Multe reacții de acest tip apar în organismele vii și sunt cunoscute sub numele de reacții de transfer de acil. Din toți compușii acil, clorurile de acil au cea mai mare reactivitate față de substituția nucleofilă și amidele au cea mai mică reactivitate.

Acetil

Grupa acetil este un exemplu obișnuit pentru o grupare acil organică. Aceasta este, de asemenea, cunoscută sub numele de grupul etanoil. Are formula chimică de CH3CO. Prin urmare, grupa R din acil este înlocuită cu o grupare metil. O altă legătură în carbon poate fi cu -OH, -NH2, -X, -R, -H etc. De exemplu, CH3COOH este cunoscut sub numele de acid acetic. Introducerea unei grupe acetil într-o moleculă se numește acetilare. Aceasta este o reacție comună în sistemele biologice și în chimia organică sintetică.