Politici contabile și estimări contabile

Pregătirea situațiilor financiare ale unei companii are o importanță deosebită în determinarea stabilității financiare a firmei și în înțelegerea capacității firmei de a acționa în viitor fără a se confrunta cu probleme de lichiditate. Situațiile financiare ale firmei care includ profitul și pierderea, bilanțul și situațiile fluxurilor de numerar necesită utilizarea corectă a teoriilor și tehnicilor contabile. Politicile contabile și estimările contabile servesc acest scop, asigurându-se că datele contabile înregistrate în cărțile companiei sunt valabile în ceea ce privește cerințele de reglementare și acuratețea raportării financiare. Cu toate acestea, cei doi sunt foarte diferiți unul de celălalt, iar acest articol își propune să ofere o explicație clară a modului de a distinge între cei doi.

Care sunt politicile contabile?

Politicile contabile sunt orientările, principiile, regulile, standardele și alte informații specificate care asigură întocmirea corectă a situațiilor contabile de către o firmă. Politicile contabile pe care firmele trebuie să le urmeze sunt Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care includ Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Standardele Internaționale de Contabilitate și Interpretările Internaționale de Raportare Financiară. Aceste politici se asigură că situațiile financiare întocmite sunt „relevante și de încredere”, iar abaterea de la aceste politici pentru a arăta o imagine fals umflată este încruntată și este văzută ca o formă de încercare de manipulare a informațiilor contabile. Utilizarea politicilor contabile extrem de acceptate în pregătirea situațiilor financiare va contribui în mod semnificativ la capacitatea firmei de a dezvălui adevărata forță financiară a firmei și poate duce la o finanțare mai mare din partea investitorilor externi, datorită unor standarde mai bune de informare ale companiei și informații contabile precise .

Ce sunt estimările contabile?

Există cazuri în care un contabil se poate confrunta cu o dilemă în care nu este în măsură să identifice cum să înregistreze informații cu exactitate în situațiile contabile. O astfel de situație va da naștere la necesitatea utilizării estimărilor contabile, care sunt hotărârile făcute cu privire la cele mai recente informații disponibile. Exemple de necesitate pentru astfel de estimări includ aspecte legate de veniturile fiscale, datoriile neperformante, obsolescența stocurilor, deprecierea activelor, etc. Estimările contabile sunt esențiale în cazurile în care informațiile financiare nu pot fi măsurate cu precizie, iar utilizarea acestor estimări nu trebuie să submineze precizia sau fiabilitatea declarațiilor pregătite.

Care este diferența dintre politicile contabile și estimările?

Principala asemănare între politicile contabile și estimările este că, ambele ajută la înregistrarea cu exactitate a informațiilor contabile și rezultă în situații financiare fiabile și relevante. Politicile contabile sunt reglementări pe care o companie trebuie să le îndeplinească și au fost stabilite în mod specific, cu instrucțiuni adecvate despre modul în care trebuie înregistrate exact informațiile și întocmirea extraselor. Pe de altă parte, estimările contabile sunt aprecieri fiabile ale contabililor cu experiență atunci când nu sunt disponibile politici precise pentru a face față anumitor tranzacții. Aceasta este o diferență principală între politicile contabile și estimările. Contabilul trebuie să se asigure că informațiile contabile reflectă imaginea adevărată și corectă a poziției financiare reale a companiei, iar utilizarea politicilor contabile și a estimărilor contabile va ajuta la atingerea acestui obiectiv.