Putere AC vs DC
  

Puterea este o măsură a vitezei de energie care curge printr-un conductor. Puterea livrată de la o sursă de curent alternativ este de asemenea alternantă și este cunoscută sub numele de curent alternativ. Puterea livrată dintr-o sursă de curent continuu nu se schimbă cu timpul și este cunoscută sub numele de curent continuu. Caracteristicile alimentării cu curent alternativ prin componente pot varia semnificativ de la caracteristicile puterii cu curent continuu aplicate aceluiași circuit sau componente.

Mai multe despre AC Power

Sursele de curent alternativ sunt surse de energie pe scară largă utilizate în lume. Bazele puterii AC au fost puse de savantul american Nikola Tesla la sfârșitul secolului XIX. După o lungă dezbatere privind siguranța și fiabilitatea, alimentarea cu curent alternativ a devenit principala sursă de energie atât pentru utilajele casnice, cât și pentru cele industriale.

O sursă de alimentare furnizează un curent și o tensiune care are formă de undă sinusoidală. Prin urmare, puterea (sau energia livrată pe unitate de timp) nu este o constantă de-a lungul timpului. Atât tensiunea, cât și curentul, corespunzând formei lor de undă sinusoidale, au o valoare de vârf (VP) și o valoare minimă.

Nu este rezonabil să folosiți nici una dintre valorile date mai sus pentru a reprezenta o tensiune sau un curent alternativ. Media pe un ciclu a formei sinusoidale dă putere zero; prin urmare, valorile pătrate medii rădăcinoase (RMS) sunt utilizate pentru a reprezenta curenți și tensiuni alternante (VRMS și IRMS). Puterea de tensiune a puterii principale, fie 110V, fie 230V, este valoarea RMS a tensiunii.

Relația dintre tensiunea AC RMS și tensiunea de vârf este dată de; de asemenea, relația dintre curentul alternativ RMS și curentul de vârf este dată de. Puterea livrată de la o sursă de curent alternativ este dată de.

Puterea de curent alternativ a devenit sursa predominantă de energie, deoarece puterea de curent alternativ poate fi transmisă la tensiuni foarte mari și curenți mici pe distanțe lungi. Caracterul alternativ al caracteristicilor AC minimizează pierderea de energie datorată rezistenței la conductoare atunci când este transmis pe distanțe mai lungi. Prin urmare, tensiunea AC de ieșire din generatorul de energie este amplificată prin transformatoare la o tensiune foarte mare, cu un curent foarte scăzut, dar păstrând puterea constantă. În stațiile de rețea, o tensiune AC este redusă și distribuită industriei și gospodăriilor.

Mai multe despre puterea continuă

Alimentarea cu curent continuu a fost cea mai predominantă formă de putere folosită în secolul al XIX-lea, unde Thomas Alva Edison a condus la industrializarea consumului de energie electrică.

Puterea livrată dintr-o sursă de curent continuu este cunoscută sub numele de curent continuu. Tensiunea și curentul de pe un circuit sau o componentă nu variază în condiții stabile într-un sistem de alimentare cu curent continuu. Prin urmare, rata de timp a energiei furnizate de sursă rămâne neschimbată. Relația dintre curentul continuu și tensiune este dată de.

Majoritatea dispozitivelor electronice obișnuite de la computere, stereo și televizoare utilizează electricitate continuă pentru funcționarea lor. Prin urmare, curentul de la rețeaua electrică este redresat folosind diode sau alte redresoare și transformat în curent continuu.

AC Power vs DC Power


  • Puterea livrată de la o sursă de curent alternativ este cunoscută sub numele de curent alternativ, iar puterea livrată de la surse de curent continuu este cunoscută sub numele de curent continuu
    Valorile instantanee ale curentului și tensiunii se modifică în timp în sursele de curent alternativ, în timp ce, în surse de curent continuu, ele rămân constante. Prin urmare, puterea de curent alternativ se schimbă cu timpul, dar curentul continuu nu.
    Puterea de curent alternativ poate fi amplificată și transmisă pe distanțe lungi, iar variația tensiunii în timp permite tensiunile AC să fie amplificate prin transformatoare.